Koncept

 

 

Med ren ånga sparar du kemikalier
och skonar miljön!

För miljöns skull
Ca. 120 grader C varm ånga är framtidens rengöringslösning. Det är eko-logiskt, hygieniskt och blir skinande rent . Damm, orenheter, fett olja, ja det mest hårdnackade smuts löses med kemikalier utan att skrapa och använda skadliga kemikalier.

Effektiv rengöring presenteras av POLTI. I hemmet och inom professionella områden som t ex livsmedelsindustrin, sjukhus, restauranger, kort sagt överallt där efterfrågan på kemikalier är stor.

 

Rengöring med ånga är idag den optimala metoden när det ställs maxi-mala krav på hygien. Ångans framgång beror bl a på dess breda utbud av tillbehör som gör att ångan tränger in där andra redskap och medel inte räcker till.

 

Naturligt hygieniskt

Effektiv ångrengöring ger 100% avkall på skadliga kemiska rengörings-medel. Ångan skonar miljön och skapar ett oberoende för kemikalier. Kemikalier är oftast faligare än det smuts som behöver avlägsnas.

 

På vilket sätt?

Vattnet värms upp till ca 120-170 grader C varm ånga. Temperaturer och tryck på ca 5-7 bar eliminerar alla, de vanligast förekommande, bakterier.

Globalsteam AB

Kabelvagen 2

553 02 Jönköping

Tel. 036-12 10 90. Fax. 036-37 50 35

 

Copyright 2005 Globalsteam AB, All rights reserved.


Designed and Developed by NUKEATION.com